Jak předejít šikaně ve vašem týmu

Ilustrační snímek

Šikaně na pracovištích se dobře daří v přehnaně byrokratických, vysoce konkurenčních a rychle se měnících organizacích. Důležitou roli v tom hrají slabí lídři, kteří se nedokáží šikaně mezi svými lidmi postavit a nepřímo ji tak podporují. Jak tomu zabránit? Právě prostřednictvím silných lídrů, kteří budou vytvářet pracovní kulturu, která šikanu netoleruje. Čtyři konkrétní tipy, jak předejít rozvoji šikany na pracovišti, popsal server Entrepreneur.com.

Zdůrazňujte přijatelné chování

Vsaďte na prevenci. Vymezte pozitivní chování, které chcete ve svém týmu vidět a jděte příkladem.

Učte dovednostem pro řešení konfliktů

Jakmile zaznamenáte, že některý z vašich zaměstnanců nedokáže efektivně řešit konflikty, komunikujte s ním a nabídněte mu pomoc. Zajímejte se také, jak zvládají řešit konflikty potenciální noví členové týmu.

Definujte role a odpovědnosti

Časté změny destabilizují zaměstnance a snižují jejich produktivitu. Pro snížení stresu mezi vašimi lidmi zajistěte, aby byl každý přesně informován o tom, jak změny zasáhnou jeho roli a jaké odpovědnosti nově má.

Ukažte zájem o zpětnou vazbu

Oběti šikany se většinou samy neozývají, protože nevědí, jak bude zaměstnavatel reagovat. Vaším úkolem je proto jasně ukázat, že jste otevření diskusi o problémech dříve, než se zbytečně rozvinou.

-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com