Jak pracovat s lidmi, které nevidíte

Virtuální týmy, jejichž členové spolupracují pomocí moderních komunikačních technologií nezávisle na místě či čase, přinášejí firmám výhodu především v tom, že si mohou vybrat nejlepší talenty prakticky z celého světa. Navíc tím šetří náklady na kancelářské prostory.

Jsou však zde i některé zjevné nevýhody, mezi které patří především náročnost komunikace v různých časových pásmech, minimální neverbální komunikace a obtížně měřitelná angažovanost zaměstnanců. Článek na portálu Psychology Today proto shrnul 8 tipů pro vedoucí i členy virtuálních týmů.

  1. Vzdělejte se v oblasti dynamiky vývoje týmové spolupráce. Virtuální týmy procházejí stejnými fázemi jako tradiční týmy, jejichž členové spolupracují tváří v tvář.

  2. Začátek spolupráce odstartujte při osobním setkání. Pomůže vám to vybudovat důvěru a sociální vazby mezi jednotlivými členy.

  3. Představujte jednotlivé členy týmu. Například každý týden připravte video, rozhovor nebo tištěný materiál, který představí praxi, rodinu či koníčky vybraného člena týmu ostatním.

  4. Vytvářejte týmové dohody. Virtuálním týmům hodně pomáhá, když si předem definují normy.

  5. Dohodněte se na pravidlech komunikace. Zvolte si, jak často a pomocí jakých médií budete komunikovat. Dohodněte se také na způsobu určování priorit.

  6. Zaveďte jasné pravidla virtuálních porad. Mezi ta základní patří vytyčit délku jednání, vypínat mobilní telefony, nechat mluvit vždy jednoho účastníka nebo se nepřepínat do tichého módy, kdy vás ostatní neuslyší.

  7. Zajistěte návštěvy vedoucích týmů. Vedoucí virtuálního týmu by měl pravidelně navštěvovat vzdálená pracoviště osobně.

  8. Respektujte kulturní diverzitu. Vzdělávání členů týmů v oblasti kulturních odlišností spojených s dalšími členy pomůže minimalizovat kulturně podmíněné střety a zbytečná nedorozumění.

-kk-

Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psychology Today