Jak pracovat méně a zvládnout více

Každý den bojujeme s plněním termínů a položek na svých seznamech úkolů. Jak dosáhnout toho, abychom pracovali méně a zvládali více?

- Plánujte a určujte si priority. Seřaďte si své denní úkoly a přidělte jim určitý čas. Přestaňte neustále kontrolovat e-mail a vyvarujte se i dalších vyrušení, dokud nedokončíte úkol, který jste si vytyčili.

- Nepřetěžujte se. Při sestavování svého denního rozvrhu počítejte také s přestávkami, volným časem, časem potřebným pro projekty, které se protáhnou atd.

- Delegujte. Je-li možné, delegujte úkoly lidem kolem sebe. Naučte se důvěřovat schopnostem druhých.

- Soustřeďte se jen na jeden úkol najednou. Nenechte se rušit jinými věcmi. Věnujte veškerou svou energii a čas tomu, co právě děláte.

- Mějte správný postoj. Začnete-li den s úvahou, že nemůžete splnit vše, co máte, pravděpodobně to nesplníte. Místo toho si proto říkejte, že nesmíte otálet se zahájením určitého projektu a těšte se, že tomu věnujete maximální úsilí.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How