Jak posílit důvěru mezi členy týmu?

Klíčem k budování důvěry v pracovním týmu jsou společné cíle, společné motivy jednání a také umění ukázat si navzájem své schopnosti. Znamená to být dobrý ve své práci a moci se soustředit na svou práci díky důvěře v to, že druzí udělají dobře tu svou. Jako vedoucí týmu byste si proto měli položit otázku, zda si vaši lidé navzájem věří.

Nejste vy ten jediný, kdo ví, že máte v týmu samé talentované lidi? Máte-li ten pocit, inspirujte se následujícími radami, jak posílit důvěru v týmu.

  • Pravidelně sdílejte úspěchy a vítězství bez ohledu na jejich velikost se všemi členy týmu, nejen těmi, kterým se v danou chvíli něco podařilo.

  • Záměrně vytvářejte pracovní skupiny, v jejichž rámci se lépe poznají kolegové, kteří spolu dosud příliš nespolupracovali. Stačí k tomu i jednoduché úkoly, měly by však vyžadovat hodně komunikace.

  • Učte členy svého týmu chápat pracovní prostředí kolegů. Pracovníci centrály by například měli vědět, co vyžaduje práce v jiné části firmy nebo doma a naopak.

  • Jasně se domluvte na společných měřítkách a kritériích úspěšné práce.

  • Pro kolegy, kteří se běžně nevidí při práci, vytvářejte příležitosti, jak si mohou navzájem ukázat svůj talent. Zkuste rotace nebo webmeetingy.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues