Jak pomoci zaměstnancům, kteří vykazují nedostatečné výsledky

Řekněte jim fakta na rovinu. Vysvětlete rozdíl mezi jejich výkonem a tím, co se od nich očekává. Pomohou konkrétní čísla.

Ověřte si, že porozuměli. Přikyvování nestačí. Nechte je, aby sami navrhli, jak budou v budoucnu svůj výkon zlepšovat, eventuálně jak změní své chování.

Vytvořte plán. Kritika může vyvolat paniku, proto posléze pokračujte jasným stanovením cílů. Ověřte si také, že zaměstnanec nemá příliš mnoho práce. Pokud ano, delegujte část jeho kolegům. Pokud má nedostatečné schopnosti, nabídněte mu školení. Pravidelně spolu mluvte o průběžném stavu.

Důvěřujte mu. Vysvětlete, proč mu věříte. Pokud máte pochyby, nechte si je jen pro sebe.

Nečiňte závěry. Nedostatečný výkon může být způsoben nejen konkrétní osobou, ale i systémem nebo dílčím procesem. Nechte zaměstnance, aby řekl, proč neodvádí lepší výkon. Dobře mu naslouchejte, a pokud se zdá, že je problém jinde, pokuste se ho napravit.

Sdělte své budoucí představy. Můžete třeba změnit jeho náplň práce podle toho, co tomu člověku jde a co ho baví.

Buďte k dispozici. Obzvláště váhavější lidé potřebují podporu nadřízeného. Za všechna zlepšení chvalte a buďte konstruktivní, když se věci úplně nedaří.

-th-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today