Jak podpořit nové nápady ve vašem týmu

Ilustrační snímek

Největší překážky inovací ve firmách představuje nedostatek nových nápadů a přílišná byrokracie. Svou roli hraje i zahlcení každodenními povinnostmi na úkor dlouhodobého uvažování. Co s tím? Manažeři by měli motivovat a vést své týmy k tomu, aby nepropadaly lhostejnosti. Přinesl šest tipů pro podporu inovativního uvažování ve vašem týmu přinesl server hr.blr.com.

Zapojte celý tým

Budujte prostředí, v němž bude každý moci přijít s nápady na zlepšení. Aktivně vyzývejte ke sdílení myšlenek na poradách, prostřednictvím intranetu nebo i tradiční schránky na nápady.

Omezujte byrokracii

Projděte interní procesy práce s novými nápady. Zaměstnanec, který věnuje čas a energii nové myšlence, brzy ztratí motivaci, když bude čekat na schválení.

Spolupracujte

Určitá míra soutěživosti mezi zaměstnanci je zdravá, neměla by vám však zabránit v otevřeném sdílení myšlenek.

Zlepšete brainstorming

Více mluvte o všech návrzích, neodmítejte nic, aniž byste našli relevantní důvody, proč odmítnout.

Dopřejte zaměstnancům přestávku

Přepracovaní zaměstnanci přicházejí s méně nápady. Aktivně proto pracujte s plány pro řízení work-life balance a zajistěte případnou externí výpomoc v nejrušnějších obdobích.

Hledejte inspiraci

Těžko budete jako lídr inspirovat své lidi, když se sami budete cítit bez inspirace.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com