Jak nepropadnout stresu v prostředí opačných osobností

Ilustrační snímek

Jste introvert mezi extroverty nebo naopak extrovert mezi introverty? Jak správně zapadnout do prostředí opačných osobností a jak se přitom vyrovnávat se stresem? Odpovědi na tyto otázky přinesl server trainingmang.com.

Introvert v extrovertním prostředí

Nečekejte, že extroverti budou vědět, jak s vámi komunikovat. Budou například vyžadovat, abyste na jejich otázky odpovídali okamžitě, zatímco vy potřebujete určitý čas na zvážení svých odpovědí. Předejdete tomu tak, že otevřeně vysvětlíte, že potřebujete čas na rozmyšlenou. Vychovávejte své okolí tak, aby se k vám podklady potřebné pro důležitá rozhodnutí dostávaly v předstihu. Ve velmi vytížených dnech, kdy jste hodně k kontaktu s druhými lidmi, dbejte na plánování přestávek, během nichž budete moci být jen sami se sebou a se svými myšlenkami.

První varovné známky přílišného stresu se na introvertech projevují posílením jejich typického chování – ještě větší sociální izolací. Nebudete-li je řešit, překlenou se naopak do podoby extrémních extrovertních reakcí, jako jsou výbuchy a další veřejné projevy emocí.

Extrovert v introvertním prostředí

Musíte se naučit lépe naslouchat a poskytovat zpětnou vazbu. Nepřemýšlejte o tom, co chcete říci, ale plně soustřeďte a to, co říkají druzí. Máte-li tendenci přeskakovat v myšlenkách od jednoho tématu ke druhému, trénujte vizualizaci. Jednu myšlenku si vždy představujte v širších detailech, než přejdete k jiné. Ve velmi vytížených dnech, kdy hodně pracujete sami, dobíjejte energii u oběda s přáteli či kolegy a na večerních společenských akcích.

Varovné známky přílišného stresu extroverta také spočívají v posílení jeho běžného chování. Může tedy být příliš kritický a tvrdý na své okolí. Trvá-li to příliš dlouho, začnete se chovat více jako introvert a stranit společnosti. Sledujte proto své chování a požádejte o to i své kolegy. To samozřejmě platí i pro introverty.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine