Jak motivovat své zaměstnance pomocí hodnocení

Jak můžete pomocí stanovování cílů a systémů hodnocení své spolupracovníky motivovat a zvýšit jejich výkon? V současné době se stále více prosazují flexibilní modely hodnocení. Jejich základem je skutečnost, že zaměstnanec není placen za počet odpracovaných hodin, nýbrž za výkon, kvalitu a spokojenost zákazníka.

Zavedení odpovídajícího systému hodnocení by mělo být připravováno dlouhodobě, pečlivě a systematicky. Informujte o něm předem své spolupracovníky, zeptejte se na jejich návrh postupu. Nový systém hodnocení nejprve otestujte: výkony zaměstnanců budete hodnotit podle nového systému, odměňovat ještě podle starého. Nadprůměrné výkony však již v této době odměňte prémiemi.

Pokuste se také spolupracovníky pro nové hodnocení emocionálně nadchnout. Musí vědět, že jde v první řadě o docílení lepších výsledků při stejné námaze a v cíli o spravedlivou odměnu. Důležité je nastolit důvěru a najít cestu, jak sjednotit zájmy podniku a jednotlivců. Při hledání správného systému hodnocení vycházejte z potřeb zákazníků.

Chcete-li zvýšit výkony svých kolegů a podřízených, musíte se postarat o odpovídající materiální i technické zázemí (moderní počítačová technika, vhodný software, bezdrátový telefon…), aby vůbec možnost vyšších výkonů existovala. Posuzujte už jednotlivé prvky a do programu hodnocení vkládejte příslušná data. Kontrolujte úspěšnost zavedení programu pravidelnými rozhovory se zaměstnanci. Zhruba po roce si ověřte, zda bylo opravdu dosaženo očekávaného zlepšení výkonu.
Zdroj: Vorgesetzter.de - Informace pro vedoucí pracovníky - styly řízení, motivace, koučing, řešení konfliktů a další.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vorgesetzter.de