Jak mluví správný leader?

Být leader, který umí ostatní vést a který dovede své okolí nadchnout pro svoji vizi, neznamená mít jenom tvrdé dovednosti, které jsou k výkonu dané práce potřeba. Dobrý leader musí především umět komunikovat a musí umět prodávat sebe, svoji práci i práci svého týmu. Dnes si ukážeme, jak mluví správný leader a jaké atributy má projev inspirativního vedoucího.

Ilustrační snímek

Umění správně pojmenovat problém

Podle Presentation Magazine umí dobrý vedoucí především trefně pojmenovat problém, kterému se čelí. Když tedy vašemu týmu prezentujete nějaký nový proces nebo novou výzvu, musíte mu ze všeho nejdříve důkladně vysvětlit a popsat problém, který před týmem stojí a který je potřeba řešit.

Popsání vize

Dalším krokem, pokud chcete přesvědčit své posluchače, je definovat cíle a popsat vizi, které chcete dosáhnout. Popište ideální stav, jehož chcete docílit, a nadchněte své publikum pro představu tohoto stavu.

Prokázání znalostí a sebevědomí

Dobrý leader, který umí ostatní inspirovat, musí působit i dostatečně autoritativně a sebevědomě. Ukažte, že máte potřebné znalosti k tomu, abyste problém mohli řešit. Poukažte na své zkušenosti nebo naopak na svoji schopnost vnést do problematiky nový pohled. Vyzařujte sebevědomí, protože pokud si nebudete věřit vy sami, nebude vám věřit ani nikdo jiný.

Uvedení příkladů

Inspirativní vedoucí ve svém projevu uvádí hodně příkladů. Ty totiž pomáhají publiku, aby se s tím, co řečník říká, ztotožnilo. Vyprávějte proto příběhy, uvádějte příklady z praxe a nedržte se pouze abstraktních pojmů a vizí.

Naslouchání a spolupráce

V neposlední řadě je nutné, aby komunikace mezi vedoucím a jeho okolím probíhala oboustranně. Lidé se nikdy nenadchnou pro to, co říkáte, pokud je nezahrnete do konverzace a nebudete je brát jako skutečně sobě rovné, a to i při hledání optimálního řešení výzvy, které všichni čelíte.

 

-mm-

Zdroj: Presentation Magazine - portál věnovaný prezetacím a veřejnému vystupování
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentation Magazine