Jak měřit úroveň vzdělání v podniku

Až dosud byla považována za klíčový aspekt úspěchu podniku struktura a uspořádání jeho majetku. Nyní již tomu tak není. Organizace jsou považovány za živé organizmy, které jsou schopny dalšího rozvoje a případného zániku. Proto je třeba se zamyslet i nad jejich inteligencí. Není to však inteligence v pravém slova smyslu (IQ), ale spíše schopnost přizpůsobit se okolnímu prostředí a přežít, která je základem darwinovské filozofie.

V současném světě přežijí jen ti nejflexibilnější a nejvíce schopní se přizpůsobit změnám. Proto je nutné v organizaci vypěstovat schopnost učit se na všech úrovních. Skutečnou hodnotu má to, co víte a jak své znalosti dokážete uplatnit v praxi. A právě tento nehmotný majetek nyní zaměstnává finanční analytiky. Ti si kladou otázku, jak lze vůbec měřit hodnotu nehmotného majetku?

Jednou z možností oceňování nehmotného majetku je způsob, který byl navržen organizací KAM (**Knowledge Asset Management**). Je třeba se zaměřit na všechny zaměstnance v organizaci a na to, jak kvalitně jsou školeni a jak je pečováno o jejich další rozvoj. Jinými slovy, investoři by měli investovat své finanční prostředky do těch firem, které investují do rozvoje svých zaměstnanců.

Kvalitní vzdělání zaměstnanců se projeví i na spokojenosti zákazníků. Pokud se má celá věc vyjádřit čísly, jedná se o poměr cen a výdělků, cen a nákladů a statistického hodnocení rizika a nestálosti cen. Správný přístup ke vzdělávání zaměstnanců i managementu má kladný vliv i na hodnotu akcií na trhu.
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine