Jak měřit lidi

Mnoho firem si uvědomuje důležitost svých kapitálových aktiv, se zaměstnanci je to však již horší. Jsou to však právě zaměstnanci, jejichž důležitost a výkonnost je třeba nejen vnímat, ale i měřit. Jak ale zjišťovat skutečnou výkonnost zaměstnanců? A jak poté zvyšovat výkonnost, správně ji oceňovat a strategicky řídit? Odpoví manažerské koncepty známé pod označením řízení výkonnosti a řízení lidí.

- Řízení výkonnosti. Je třeba začít se správnou sadou ukazatelů výkonnosti. Výkonnost je přitom třeba vztahovat k zaměstnancům, nikoli použitému kapitálu. Jde pouze o jednoduché přehodnocení ekonomického zisku tak, aby vykazoval rozdíl mezi produktivitou a cenou zaměstnanců, nikoli kapitálu.

- Řízení lidí. Řízení lidí je klíčovým úkolem každé firmy. Zaměstnanci totiž představují hlavní zdroj nákladů a vytváření hodnot. Manažeři by měli především zařídit, aby zájmy zaměstnanců byly propojeny s firemními cíli. Efektivní řízení zaměstnanců si proto žádá otevřenou a pravidelnou komunikaci o výkonnosti i dalších důležitých firemních událostech.

-kk-

Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge