Jak mají vypadat správné motivační programy?

Mnoho firem má snahu zaměstnance motivovat a odměňovat, ovšem jejich snaha často vyzní naprázdno. Je tomu tak kvůli špatné koncepci odměňovacích programů. Ty často odměňují zaměstnance za práci, kterou by stejně museli udělat, často také dostane pouze jeden člen týmu odměnu za to, na čem se podílel celý tým. Malé symbolické odměny za důležitý nebo náročný úkol jsou spíše demotivující. Navíc tím, že odměny předávají vedoucí pracovníci se zvyšuje jejich nadřazenost, což mnozí zaměstnanci vnímají negativně.

Při vytváření motivačního programu je třeba hlavně dbát na to, aby tento v konečném důsledku zaměstnance nerozděloval (na schopné a méně schopné). Jestliže může být oceněn pouze jeden, je pochopitelné, že se ostatní nebudou příliš snažit.

Správný odměňovací program by měl být založen na tom, že lidé si vyjadřují uznání navzájem. K tomu, aby člověk někoho pochválil za dobře vykonanou práci, nemusí být manažerem. K tomuto účelů může posloužit například neformální komunikační síť, jako je informační zpravodaj nebo webové stránky. Jednotliví pracovníci se také mohou navzájem od sebe učit. Dobré je ocenit lidi za to, jak jejich práce přispívá k celkovému cíli firmy nebo pracovní skupiny.

**Datum vydání:** I/2002
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine