Jak lépe integrovat IT specialisty do společnosti

Bariéra, která dělí IT oddělení od zbytku společnosti, bývá často zmiňována jako hlavní příčina selhávání projektů. Společnosti se, většinou neúspěšně, snaží všemožně zvýšit míru porozumění mezi těmito dvěma sférami. K částečnému vyřešení tohoto problému může přispět jednoduché zjištění, kde se vlastně IT pracovníci nacházejí. Fyzická poloha IT oddělení totiž může hrát klíčovou roli v jeho interakci s ostatními.

Mnoho firem si tohle neuvědomuje a situuje celé IT oddělení do jednoho místa, kde je většinou odříznuté od uživatelů, kterým má poskytovat technickou podporu.
Ideální je, když jsou jednotliví IT pracovníci rozmístěni rovnoměrně mezi ostatními zaměstnanci po celé společnosti. Nemůžete ale zacházet až do přílišných krajností, jelikož i zaměstnanci IT oddělení mají potřebu cítit se jako tým.

Pokud budou IT pracovníci nablízku „normálnímu“ personálu, zlepší se tím vzájemná spolupráce a komunikace. Donutí to uživatele a IT profesionály vidět se navzájem jako kolegy, spíše než jako službu a zákazníky. Také se zvyšuje šance na úspěch projektů, jelikož zaměstnanci si budou více uvědomovat, co může IT reálně poskytnout a naopak IT pracovníci lépe porozumí potřebám uživatelů.

U velkých společností, nebo tam, kde není z nějakého důvodu integrace IT specialistů mezi běžné uživatele možná, se doporučuje nasadit člověka, který bude plnit funkci prostředníka mezi IT oddělením a zbytkem organizace. To znamená, že bude „tlumočit“ požadavky uživatelů na IT a naopak. Tento člověk by měl mít zkušenosti jak s IT, tak i s ostatními činnostmi, kterými se firma zabývá - a to na takové úrovni, aby mohl porozumět požadavkům jednotlivých stran a následně je předávat dál.

-ds-

Zdroj: IT Week - magazín věnovaný informačním technologiím
Zobrazit přehled článků ze zdroje IT Week