Jak je to s těmi virtuálními týmy?

Jak je to s těmi virtuálními týmy?

V dnešní době již rozhodně neplatí to, že úspěšné projekty mohou týmy vytvářet jen díky osobnímu kontaktu takříkajíc tváří v tvář. Mezi nejproduktivnější týmy dnes řadíme i týmy virtuální. Virtuální tým je skupina manažerských pracovníků, kteří řídí vzdálené operace z centralizovaného místa. Může jím však být i skupina geograficky rozptýlených pracovníků, kteří vykonávají svou činnost v rámci decentralizované manažerské struktury. I když se o těchto dvou stylech řízení hovoří většinou globálně, ve skutečnosti jsou odlišné.

Odborníci vidí budoucnost velkých společností v decentralizovaných týmech. Jejich výhodnou je zejména fakt, že manažeři již díky tomu nebudou frustrováni prací v příliš úzkém kontaktu s podřízenými. Manažerům též odpadne náročné cestování napříč různými kulturami a časovými pásmy. Členové týmů navíc už nebudou nuceni trpět pocitem, že osazenstvo jejich skupiny je neslučitelné.

Existuje spousta taktických přístupů k vytváření virtuálních týmů. Celkový strategický přístup k jejich vytváření však spočívá vždy ve stejných krocích. Nejprve je třeba vytvořit širokou pracovní komunitu. Dále pak určit její obchodní vizi a věřit v sílu vize pro konkrétní tým. Sdílení důvěry a nadšení je v rámci virtuálního týmu velice důležité. Slouží jako nejsilnější motivace.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher