Jak je důležité míti mentora

Mentor je osoba, která slouží jiné osobě jako poradce a pomocník. Mnoho podniků již pochopilo, že mentory je vhodné přidělovat zejména nově přijatým zaměstnancům, aby se lépe aklimatizovali a zaškolili. Mentorování přitom může být neformálním a krátkodobým nebo formálním a dlouhodobým procesem.

Neformální mentorování spočívá v krátkodobé pomoci mentora novému zaměstnanci. Mentor přitom zaměstnanci poskytuje čistě základní informace o každodenním chodu podniku a pomáhá mu osvojit si odpovědnosti jeho práce. Zaměstnanci mu – jako svému kolegovi - mohou klást otázky, které by jinak museli pokládat nadřízenému, což má pozitivní psychologický účinek. Neformálními mentory jsou většinou dobrovolníci. U mentorování formálního jsou však již jmenováni nadřízenými.

Formální mentory jmenuje podnik na základě jejich znalostí a zkušeností, aby pomáhali zaměstnancům, o nichž se podnik domnívá, že disponují značným potenciálem a budou tak pro něj největším přínosem. Tuto funkci vykonává mentor dlouhodobě, většinou až do doby, kdy daný zaměstnanec dosáhne jeho úrovně. Ať už se ovšem jedná o mentorování formální či neformální, důležité je, aby obě strany pochopily následující:

- Úkolem mentora je zaměstnanci radit a pomáhat, nikoli zastupovat jeho nadřízeného.
- Vztah mezi mentorem a zaměstnancem je důvěrný a profesionální.
- Způsob vzájemné komunikace je třeba domluvit předem.
- Časové hranice mentorování je třeba nastínit hned na začátku.
- Vztah mezi mentorem a zaměstnancem musí být založen na otevřenosti s respektu.
Zdroj: chartcourse.com - Stránky amerického konzultanta Gregory P. Smithe věnované vedení, retenci zaměstnanců, budování týmů a řízení zněm.
Zobrazit přehled článků ze zdroje chartcourse.com