Jak hodnotit nové myšlenky

Většina lidí si myslí, že pozná dobrý nápad, když jej vidí. To může být pravda, firmy to však nechává spoléhat pouze na intuici, což může vést ke špatnému rozhodování a ztrátám nadějných nápadů ve prospěch konkurence. Intuice je cenná, spoléhejte se na ni, ale ne výhradně. Vytvoření kritérií pro hodnocení nových myšlenek a příležitostí vás může dovést k efektivnějším rozhodnutím.

- Lidé za danou myšlenkou. Zvažujte minulost, zkušenosti a schopnosti manažerského týmu, zaměstnanců nebo poradců, kteří přicházejí s novým nápadem. I skvělá myšlenka s vysokým tržním potenciálem může totiž selhat, pokud jí lidé za ní nejsou plně oddáni. Podstatou úspěchu je schopnost integrovat novou myšlenku do vašeho byznysu.

- Dostupné zdroje. Zhodnoťte své finanční a lidské zdroje. Můžete využít i externích odborníků. Zamyslete se, jaké vztahy je třeba rozvinout. Jak pravděpodobné je, že v aktuálním obchodním klimatu získáte další zdroje? Dokážete přerozdělit své zdroje tak, abyste podpořili novou myšlenku a zároveň přežili?

- Znalosti a informace. Rozšiřujte to, co již víte o svém podnikání, výrobcích či službách a současných klientech. V jaké oblasti trhu a v jakém odvětví je třeba provést výzkum, který vám poskytne informace o vaší nové myšlence? Nenechte se novými nápady zaslepit. Přistupujte k nim objektivně, zejména k jejich nedostatkům.

- Vytváření zisku. Určete si, jaký zisk vám nový nápad může přinést. Kdy? Od koho? Jak pevné jsou vaše prognózy a na jaké výjimečné situace se můžete připravit v případě neúspěchu?

-kk-

 

Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek