Jak fungují efektivní týmy?

Efektivní tým je skupina lidí, kteří se pravidelně scházejí, aby si vzájemně pomáhali a dosahovali tak společných cílů. Systematické dosahování cílů není tak jednoduché – zpočátku jsou všichni členové týmu ještě motivovaní a plné energie, ale když se objeví první problémy, nadšení postupně upadá. V této fázi často chybí podpora a rady „zvnějšku“. Právě takovým jedincům může pomoci vytvoření efektivního týmu.

Jak probíhá vlastní vznik týmu? Několik jedinců se rozhodne vzájemně se podporovat a každý z nich si stanoví určitou roli a cíl. Efektivní tým je spíše jakousi „svépomocnou skupinou“, než pracovním týmem v pravém slova smyslu. Jaké jsou jeho výhody?
* Umožňuje jednotlivcům pracovat na svých cílech konzistentně a získávat zpětnou vazbu od ostatních.
* Tým podporuje navazování vztahů a kontaktů (networking), lidé se lépe poznají.
* Z činnosti týmu mají užitek všichni – nikdo zde neprohrává, ani není odstrčen na vedlejší kolej.
Zdroj: Zeit zu Leben - německý magazín o osobním rozvoji, řízení, kariéry a psychologii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Zeit zu Leben