Jak efektivně řídit změny

Zejména v obtížných dobách platí, že dochází k neustálým změnám. Jak je efektivně řídit?

- Buďte manažerem i vůdcem. Dovednosti v oblasti řízení projektů nestačí. Je třeba uplatňovat i vůdcovské dovednosti - aktivně ukazovat budoucnost a způsoby, jak se k ní dostat, podporovat jednotlivce i skupiny, naslouchat a být k dispozici, když vás zaměstnanci budou potřebovat.

- Važte si odporu a pracujte s ním. Samozřejmě narazíte na odpůrce změn. Těm je třeba naslouchat, abyste pochopili jejich důvody a mohli s nimi pracovat. Zacházejte s nimi pečlivě, s respektem a individuálně.

- Dělejte, co můžete, kde můžete a kdy můžete. Některé věci se postupně ukáží složitějšími nebo naopak snadnějšími, než jste si mysleli.

- Ignorujte ztráty a konsolidujte vítězství. Když se budete soustředit na selhání a prohry, postupně vás zahltí a povedou k dalším ztrátám. Soustřeďte svou pozornost vždy pozitivním směrem.

- Komunikujte. Komunikace je nejdůležitějším faktorem v procesu řízení změn. Každý, koho se změna týká, potřebuje vědět, proč ke změně dochází, k čemu to povede a jak to ovlivní jeho a lidi kolem.

- Rekrutujte zdroje síly. Moc, kterou získáte bude odpovídat vaší schopnosti plnit potřeby zaměstnanců.

- Hledejte a vychovávejte své následovníky. Nemůžete všechno dělat sami. Budete potřebovat skupinu lidí, která vám bude důvěřovat a aktivně vás podpoří.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com