Jak efektivně řídit pracovní sílu během recese

Odborníci se shodují na tom, že firmy, které dokáží nalézt efektivní strategie pro zvýšení zanícení a loajality svých zaměstnanců, mají velkou šanci lépe zvládnout chod v krizi.

Podle E. Mosleyho, ředitele společnosti Globoforce, je klíčem, jak udržet lidi v těchto těžkých dobách nabuzené, odměňovat je častěji, byť skromněji. Důležité je rozvinout nákladově efektivní strategii, která umožní drobnější a častější odměny. Takové, které budou také navázány na firemní hodnoty a cíle. Jejich potenciál je značný, zaměstnance potěší, překvapí a také zabrání, aby se poddali depresi, kterou současná ekonomická situace podněcuje.

 

Globoforce přináší několik tipů:

- Vnímejte zaměstnance jako aktivum, nikoliv jako náklady. Jsou nejen vašimi aktivy, ale také podílníci na úspěchu firmy. Pokud se vám je podaří pro práci a firmu zapálit, může firma hodně získat. 

- Dávejte svým lidem najevo, že oni a jejich práce pro firmu hodně znamenají. Poukazujte na to, co zaměstnanci znamenají pro úspěch firmy a napojte uznání na akce, které odráží firemní cíle a hodnoty.

- Neustálou komunikací čelte zmatení a nespokojenosti zaměstnanců v případech, jakými jsou například propouštění nebo reorganizace. Zaměstnanci v těchto dobách často trpí i psychologickou recesí a mají tendence zaměřovat se více na osobní obavy než na práci. 

- Posilte výkonnost pomocí odměňování. Konzistentní a pravidelné uznání formou malých odměn povzbudí zaměstnance k vyšším výkonům. Takový program dodá psychickou potravu, přidanou hodnotou, kterou zaměstnanci získají díky lepšímu společenskému přijetí, sebejistotě a seberealizaci.

- Optimalizujte účinek strategie podporou efektivní práce. Tvrdá doba odstraňuje polštáře, které firmy mají v době růstu, a proto v současné době není místo pro chyby. Programy odměňování založené na firemní strategii napomáhají zaměstnancům chápat cíle a odměňují je za efektivní implementaci pracovních postupů.  

-av-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine