Jak dosáhnout kladného vlivu na své okolí

Ať již úmyslně nebo nevědomky, každý z nás zanechává svůj otisk v tomto světě a ovlivňuje lidi, s nimiž přijde do kontaktu – ať již v osobním či pracovním životě. Víte, jestli působíte na své okolí kladně, nebo naopak záporně? Pravdivé porozumění je v tomto případě prvním krokem, jak se stát dokonalejším v mezilidské komunikaci. Zvažte, jakým přínosem je pro vaše okolí, jednáte-li tak, aby vaše chování mělo pozitivní dopad. Méně stresu, frustrace sebe i ostatních. Lepší zdraví – vy i ostatní se budete cítit lépe. Rozšířená schopnost učit se, otevřenost novým nápadům a alternativám.

Nezanedbatelná je lepší komunikace, zlepšení nálady a stavu komunity jako celku a také to, že vytváříte kladný model pro ostatní ve vaší blízkosti. Článek přináší několik tipů, jak zvýšit své uvědomění v oblasti mezilidské komunikace. Ptejte se – kolegů, rodiny, přátel – jak jste vnímán v rámci příslušné mikrokomunity. Podstatné je být otevřený ke zpětné vazbě a mít o ni skutečný zájem, jinak se obrátí v negativum. Zkoumejte, jak jednáte v určitém prostředí, zhodnoťte, jaké povahové rysy vaší osobnosti je třeba změnit. Mějte na paměti, že druzí nás většinou vnímají takové, jací jsme, zatímco my sami se reflektujeme takoví, jací bychom být chtěli.

Vytvořte si spektrum měřících prostředků, které vám pomohou určit, kde jsou vaše silné stránky a kde nedostatky (např. enneagram) – budete-li mít špatný den, můžete se mít snáze na pozoru. Sledujte také, kdo na vás kladně působí. Co se od takového člověka můžete naučit? Všechny tyto informace však neznamenají nic, pokud neovlivní vaše myšlení a chování – začínejte zlehka: Zhluboka dýchejte a rozhodněte se, že budete mít kladný vliv na všechny, s nimiž se během příští hodiny setkáte.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online