Jak být skutečným týmovým lídrem

Role lídra týmu se v posledních letech změnila. Zatímco ještě nedávno zodpovídal za skupinu lidí sedících u stolů kolem něho, dnes řídí týmy tvořené lidmi z různých oddělení, organizací i částí světa. Tito lidé častěji tvoří týmy pro práci na projektech na základě svých zkušeností a odborných znalostí než na základě předchozí spolupráce. Má-li manažer úspěšně postavit a řídit dnešní tým, musí být skutečným lídrem. Praktické tipy, jak se jím stát, přinesl server HR Magazine.

Nejprve si ujasněte cíle

Bez jasných cílů nemůžete pro svůj tým najít ty správné lidi. Chybějící strategie na začátku se vám později vymstí. Začněte proto soupisem požadovaných dovedností pro svůj tým a hledáním správné kombinace hodnotících nástrojů pro nalezení správné kombinace dovedností, osobností a chování.

Budujte kulturu otevřené komunikace

Všichni členové vašeho týmu by měli mít možnost přicházet se svými nápady a názory a diskutovat s ostatními. Vy sami byste měli být schopni připustit, že neznáte odpovědi na všechny otázky a umožnit svým lidem, aby vám pomohli.

Berte konflikty jako příležitosti

V rámci týmové spolupráce budou vznikat konflikty názorů na to, které problémy řešit a jak dobře fungovat jednotlivě i týmově. Vaším úkolem pak bude zachovat konstruktivní ráz těchto konfliktů. Učte své lidi, aby byli otevření názorům druhých, uměli naslouchat a řešit své spory bez vaší přímé intervence.

Jděte příkladem svým pozitivním přístupem

Ať chcete, nebo ne, pro své podřízení jste a budete příkladem. Pokud tedy budete demotivovaní, nemůžete nic jiného očekávat ani od svých lidí. Zvláště v náročných a stresujících obdobích zachovejte pozitivní přístup a zajímejte se o potřeby jednotlivých svých podřízených. Projevujte uznání za jejich práci. Existuje celá řada způsobů a mnoho z nich je zcela zadarmo.

Nevyhýbejte se své odpovědnosti

Lídr musí počítat s tím, že bude muset dělat složitá rozhodnutí. Stejně tak by měl cítit závazek vůči své povinnosti dávat lidi dohromady, podporovat rozvoj kreativity, pomáhat s osobním rozvojem, zvyšovat produktivitu a zlepšovat spolupráci.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine