Internetové firmy řeší problém lidských zdrojů outsourcingem

První vlna internetových firem se potýkala s problémy lidských zdrojů. Příliv mladých pracovníků však s sebou přinesl morální uvolněnost, diskriminaci na základě pohlaví a problémy s komunikací mezi odděleními. Firmy jako **Foodline.com** nebo **APB Online, Inc.** pociťují důsledky nedostatečné strategie lidských zdrojů.

Firma **My Webcast.com** vyřešila problém lidských zdrojů outsourcingem „mechanických“ funkcí. Toto řešení je méně nákladné než najímání nového pracovníka. Outsourcing dává vedení firmy prostor k řešení skutečných problémů spojených s lidskými zdroji.

Politika lidských zdrojů může mnoha způsoby posílit začínající společnosti. Nová vlna by se však měla více zaměřit na dlouhodobé vytváření ekonomické hodnoty. Lidské zdroje mohou přispět k vytvoření prostředí, jež bude pro začínající firmy velice atraktivní.

**Datum vydání: V/2000**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com