Infrastruktura globálního leadershipu

Silný leadership patří mezi základní předpoklady k plnění cílů a udržení konkurenceschopnosti firem. Spolu s tím, jak rychle roste globální působnost firem, roste i potřeba zavádění infrastruktury globálního leadershipu.

Mezinárodní nezisková instituce zaměřená na rozvoj vůdcovství Center for Creative Leadership popisuje strategické a taktické přístupy k posílení globální vůdcovské základny:

- Propagujte posilování kulturní inteligence v řadách vůdců. Znamená to rozvíjet empatii, schopnost vhledu a reakce na různé kulturní podněty za současného zachování zvídavosti, proaktivity a otevřenosti.

- Rozšiřte zastoupení představitelů různých kultur v nejvyšším vedení firmy. Pokud chce firma strategicky vytyčovat a plnit své obchodní cíle globálně, musí budovat vůdcovskou infrastrukturu, která bude rozumět kulturním překážkám a přicházet s řešeními založenými na spolupráci.

- Zdokonalujte jazykové znalosti vůdců. Zdokonalíte tím komunikaci a podpoříte produktivitu. Realizace obchodních cílů napříč hranicemi vyžaduje společný jazyk.

- Podporujte zahraniční úkoly pro budoucí vůdce. Zapojení je nejrychlejší cestou k pochopení odlišné kultury. Organizace mohou vybudovat svou globální sílu právě prostřednictvím strategie rozvoje vůdců.

- Budujte větší pochopení místních zákonů a obchodních záležitostí. Znalosti mezinárodního práva již nelze nechávat jen v rukou právníků a externích konzultantů. Dnešní firmy by měly tyto znalosti budovat u vedoucích představitelů.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine