I introvertní vůdce může být úspěšný

V dnešním extrovertním světě se introverti mohou cítit přehlížení a nepochopení. Dobrá zpráva je, že introverzi lze řídit. Neexistuje žádná obecná strategie, čas a praxe však mohou introvertním vůdcům pomoci využít svých dovedností.

Introverti na pracovištích převládají. Řadí se mezi ně i řada významných vůdcovských osobností, včetně Billa Gatese, Warrena Buffetta nebo Baracka Obamy.

Na rozdíl od stydlivosti, která je výsledkem úzkosti a strachu v daných společenských podmínkách, je však introverze součástí osobnosti. Introverti zpracovávají informace vnitřně, nechávají osobní záležitosti osobními a vyhýbají se projevům emocí.

Naučit se řídit vlastní introverzi neznamená měnit osobnost nebo přirozený pracovní styl. Jde o to, přijmout a rozšířit to, jací jste. Držte se čtyř základních „P": příprava (sestavení plánu), přítomnost (soustředění na současnost), prosazování (rozšiřování a růst) a praxe (zkoušení a zlepšování nových dovedností). Začněte s následujícími sedmi tipy:

- Mějte plán hry. Připravte se na porady a hovory s lidmi - předvídejte otázky a zkoušejte si odpovědi. Při strategickém řízení klíčových projektů potřebujete plán pro spojení s lidmi a také pravidelné přestávky, abyste doplnili energii.

- Komunikujte včas a často. Pro introverty je jednoduché příslovečně sejít z očí i z mysli ostatních. Převezměte proto iniciativu při sdílení informací. Komunikujte často a včas s nařízenými i podřízenými. Najděte, co lidé potřebují, aby vám věřili a poskytněte jim to - v předstihu.

- Spojujtete médium se sdělením. Nepodlehněte nutkání schovávat se za e-mailem. Může sice vypadat jako nejbezpečnější komunikační kanál, ne vždy to však bude ten správný. Médium vždy volte podle toho, co jeho prostřednictvím chcete sdělit.

- Používejte sociální sítě pro připravení půdy. Tato technologie je efektivním nástrojem pro přípravu na osobní setkání s lidmi. Můžete se představit, posílat novinky a připravit se na jednání přátelským způsobem.

- Prosaďte svůj hlas. Na poradách či při konferenčních hovorech mluvte nahlas a bez prodlení. Snažte se přijít s prvním komentářem v prvních pěti minutách setkání. I rychlá otázka, poznámka nebo parafráze se počítá. Měli byste být vnímáni jako přispěvatelé. Čím déle budete čekat, tím obtížněji toho dosáhnete.

- Postavte se „mluvkům". Nebojte se osobních setkání s mluvky. Existují určité strategie, jak se dostat ke slovu. Spolehlivé je například zvednout ruku, ukázat gesto přerušení a klidně oznámit, že byste chtěli něco říci.

- Važte si humoru. Nálepku odměřeného nebo příliš vážného člověka můžete překonat úsměvem, smíchem a občasným pobavením. Stačí mít dobrý humor.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How