I dobrá změna je náročná

Řízení změn může být obtížné bez ohledu na typ změny, která se v organizaci odehrává. Studie potvrzují, že řada manažerů při řízení změn selhává a nedosahuje požadovaných výsledků. I pozitivní změny se prosazují problematicky kvůli následujícím překážkám:

- Odpor zaměstnanců. Jeho příčinou bývá nedostatečné pochopení podstaty změn a jejich okamžitých i dlouhodobých důsledků.

- Morální postoje zaměstnanců. Zaměstnanci se mohou obávat, jak je daná změna ovlivní osobně.

- Selhání komunikace. Zde se může jednat o celou řadu komunikačních problémů, od nedostatečné po přílišnou. Ty pak způsobují zmatení a frustraci.

- Nedostatečné školení. Změny procesů, pracovních návyků nebo postupů většinou vyžadují důkladné proškolení zaměstnanců.

- Fluktuace zaměstnanců. I když změny mohou být organizaci prospěšné, někteří zaměstnanci mohou cítit, že se jejich hodnoty již neslučují s firemními, a rozhodnout se odejít.

- Rozpočtová omezení. Výrazné změny v organizaci s sebou mohou nést velké prvotní náklady, i když jejich dlouhodobý potenciál peníze ušetří.

Zásadní roli v prosazování změn hrají linioví manažeři. Jak by se měli k výše uvedeným překážkám postavit?

- Odpor zaměstnanců. Manažeři by měli umět vysvětlit důvody změn a zdůraznit okamžité i dlouhodobé výhody pro organizaci i samotné zaměstnance.

- Morální postoje zaměstnanců. V tomto případě je třeba lépe budovat vztahy se zaměstnanci. Budou se pak cítit příjemněji při sdělování svých názorů.

- Selhání komunikace. Komunikovat o klíčových informacích je třeba včas. Poskytujte zpětnou vazbu vyššímu managementu. Konflikty a problémy řešte okamžitě.

- Nedostatečné školení. Poskytování školení, zpětné vazby a vedení zaměstnancům za účelem propojení s novými procesy představuje klíčovou součást odpovědnosti manažera.

- Fluktuace zaměstnanců. Manažeři by měli neustále měřit motivaci a loajalitu svých týmů, aby udrželi fluktuaci v rozumných mezích. I když někteří lidé mohou změny přijímat obtížněji, vhodné koučování a pozornost ze strany manažera může pomoci bez ohledu na počáteční náročnost.

- Rozpočtová omezení. Jestliže chce manažer zajistit vhodné rozpočty, měl by o nich vést diskusi s vyšším vedením a informovat je o možných problémech a řešeních.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101