Hybateli změn jsou hlavně lidé s pravomocemi

Hybatelé změn, přestože jsou důležití, netvoří ve většině organizací více než desetinu. Podle zkušeností mají neefektivnější hybatelé změn společné dvě věci. Mají oficiální moc a mají zapálené zastánce.

Většina otázek ohledně změn přichází od zájemců. Většinou pracují ve středně velké společnosti, touží zlepšovat věci a jsou zklamaní nevšímavostí organizace vůči sobě. Chtějí být hybateli změn, ale zjišťují, že nemohou. A mají pravdu. Netvrdíme, že změny nikdy v dějinách neinicioval „neznámý“ zaměstnanec se skvělým nápadem.

Dokonce můžeme předpokládat, že v budoucnu lze očekávat změny od neznámých zaměstnanců, protože firemní blogy a další formy internetových společenských sítí poskytují zaměstnancům na všech úrovních nástroj, jak získat za své názory kritické množství podpory, aby se mohli domáhat změny.

I když se to může zdát nespravedlivé, změna v organizaci je většinou podnícená lidmi, kteří mají pravomoc. Změnu iniciují hlavně manažeři, kteří mají pozici a možnosti obhajování nového směru a též schopnost zaměstnávat, povyšovat a finančně odměňovat ostatní za to, že se s ní ztotožní.

-pk-
Zdroj: Sme.sk - zpravodajský server slovenského deníku SME
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sme.sk