Haló, slyšíte?

Umění komunikovat je jednou ze základních manažerských dovedností. Komunikovat ale neznamená jen mluvit, naopak to znamená i naslouchat. Inteligentně, systematicky a účelově naslouchat podřízeným však stále umí jen menší část manažerů. Když se většina manažerů zamyslí nad svou poslední konverzací se zaměstnanci, dokáže si vzpomenout na vlastní slova a argumenty, nikoli však již na to, co řekli ostatní.

Špatné naslouchání vede na pracovišti – a nejen tam – k častým nedorozuměním. Vzniká tak celá řada organizačních chyb, jako je vynechávání důležitých schůzek či špatná interpretace podnikových směrnic. V průměru by měl manažer nasloucháním strávit až 45% svého pracovního dne. Jak tedy zlepšit dosavadní schopnost naslouchání?

- Najděte si čas na naslouchání. Nenamlouvejte si, že máte neustále mnoho jiné práce.
- Věnujte naslouchání soustředěnou pozornost.
- Naučte se přizpůsobovat rychlost svého myšlení při naslouchání. I když si souvislosti dovedete domyslet dříve, nechte danou osobu domluvit.
- Nepřehánějte své nadšení z osoby, jíž nasloucháte. Budete-li se příliš věnovat stylu, kterým daná osoba hovoří, celková myšlenka rozhovoru vám nakonec unikne.
- Poslouchejte sdělení „mezi řádky“. Snažte se pochytit i to, co daná osoba vysloveně neříká.
- Nenechte se odradit okolními zvuky či událostmi. Soustřeďte se pouze na naslouchání.

V závěru článku si každý může osobně vyzkoušet svou schopnost naslouchat v jednoduchém kvízu (v anglickém jazyce).
Zdroj: Career.com - americký server společnosti CyberFair s nabídkou zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career.com