Firmy se budou muset naučit využívat starší zaměstnance

Evropa v roce 2050 – na jednoho pracujícího připadá jeden důchodce.

V posledních letech se výrazně zvýšil počet dlouhodobě nezaměstnaných mužů a žen ve věku na 45 let. Kromě nich jsou znevýhodňované ještě ženy na mateřské dovolené a ženy s malými dětmi.

Pro European Business Services Center (EBSC) jsou ale právě takoví lidé potenciálními zaměstnanci, jejichž schopnost by se měla využít a ocenit. EBSC nabízí pracovní příležitosti nejen lidem, kteří hledají zaměstnání, ale i lidem ze znevýhodněných skupin. Dlouhodobě spolupracuje s pracovními úřady a potenciálními zaměstnanci, kteří ovládají anglický jazyk na pokročilé úrovni. Snaha EBSC je vytvořit svým zaměstnancům atraktivní podmínky.

Význam humánnějšího zacházení s pracovníky se zvyšuje od počátku nového tisíciletí. V době technologických změn, globalizace a ubývání pracovních míst se od zaměstnanců očekává, že budou přizpůsobivější, odolnější proti změnám a stresu, že si budou průběžně doplňovat vzdělání, odborné znalosti a navíc se ještě dokáží skvěle postarat o rodinu. Nároky na zaměstnance jsou stále vyšší, ale pracovní a platové podmínky ne vždy vyhovující.

Prioritou, na kterou se budou muset soustředit všechny firmy v nejbližších letech, bude zvyšování počtu starších lidí, kteří jsou zaměstnaní. Zaměstnavatelé potřebují najít způsoby, jak získat a udržovat věkově starší pracovní sílu. Právě ona je skupinou potenciálních zaměstnanců, která je dnes nedostatečně využívaná.

-pk-

Zdroj: HNonline - zpravodajský server slovenského ekonomického deníku Hospodárske noviny
Zobrazit přehled článků ze zdroje HNonline