Firmy jsou živé organismy - stejně jako lidé

Někteří odborníci tvrdí, že organizace nejsou je neživými strukturami složenými z kanceláří a informací na nástěnkách, ale že to jsou spíše živé organismy, které – stejně jako lidé – mají určitý charakter, učí se, vyvíjí se a případně mohou „zemřít“.

Proto se někteří poradci začali touto problematikou zabývat a pomocí různých analytických nástrojů pomáhají firmám zjistit, v čem tkví jejich slabiny a silné stránky, co by se mělo změnit a co je naopak třeba podporovat.

Tento názor (a příslušné odvětví poradenství) vychází ze skutečnosti, že firmy, stejně jako lidé, shromažďují informace, na základě těchto informací se rozhodují a rozdělují práci. Pokud lidé v organizaci těmto procesům porozumí, dokáží lépe vyjadřovat hodnoty firmy a také mohou najít lepší způsoby spolupráce a firemní komunikace.
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company