Finanční ředitel nebo hlavní účetní?

Finanční kontrolor by měl být odpovědný za účetnictví a CFO za financování. Oba dva by také měli být přímými podřízeními generálního ředitele.

Ve společnosti je řídící osobou pro účetnictví právě kontrolor. Proto by tato role měla mít za účetnictví a finanční výkazy konečnou odpovědnost. Zodpovědností finančního ředitele je pak něco jiného. Osoba v této roli by měla dobře rozumět tomu, jak společnost funguje, a zajišťovat odpovídající financování, které je nezbytné pro její růst a provoz.

Podle článku na webu cfo.com se tyto role pro CFO a hlavního finančního kontrolora nebo hlavního účetního často nijak nepřekrývají. Z tohoto důvodu je pro finanční ředitele nejvhodnější mít za sebou praxi v oblasti finančních služeb, rizik nebo řízení cashflow. Lidé s praxí z veřejného sektoru oproti tomu obvykle nemají potřebnou znalost finančních trhů. Nemohou tak plnit tu klíčovou úlohu, kterou na pozici CFO mají.

Když si nesebejistí kontroloři najmou CFO od kterého chtějí, aby se chopil účetních výkazů společnosti a učinil je důvěryhodnějšími, nebo rovnou na pozici CFO převezme i úlohu hlavního účetního, nekončívá to dobře. Pokud budou existovat 2 vedoucí pracovníci, kteří mají na starosti účetnictví, může jim oboum stále chybět ona potřebná znalost financí.

Nemíchejte roli CFO a hlavního kontrolora

O společnost je typicky postaráno docela dobře, pokud její hlavní kontrolor má zkušenosti z s manažerským účetnictvím.

CFO samozřejmě do účetních výkazů přispívá a výkazy také sám používá. Měl by však mít praxi z bankovnictví nebo finančních služeb a neměl by mít konečnou odpovědnost za finanční výkazy. Finanční ředitel by také neměl mít vliv na to, jak hlavní účetní nebo kontrolor vykonává svou práci v oblasti účetnictví a výkaznictví. Nejlepší je, když jsou tyto dvě role odděleny a reportují přímo generálnímu řediteli. Pokud tomu tak je, generální ředitel i externí auditoři mohou mít v účetní závěrku maximální důvěru.

-jk-

Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com