Emocionální inteligence ovlivňuje úspěšnost manažerů

Časopis Fortune uvádí, že 40 % nově přijatých manažerů ve své funkci neuspěje a opustí ji průběhu osmnácti měsíců. Při pátrání po příčinách bylo zjištěno, že se jim nedaří vybudovat dobré interpersonální vztahy na pracovišti – což úze souvisí s emocionální inteligencí (EQ). EQ je schopnost člověka úspěšně řídit své chování, jednat s ostatními, motivovat je, chápat jejich pocity a adekvátně reagovat na události. Také lektoři zabývající se vzděláváním manažerů uvádějí, že lidé s vyšší emocionální inteligencí dosahují lepších výsledků.

Článek zmiňuje i konkrétní případy, kde EQ sehrálo pozitivní či negativní roli – armáda se začala o problematiku emocionální inteligence zajímat poté, co unesenému brigádnímu generálovi zachránila sebekontrola a znalosti toho, jak lze ovlivnit modelovým chováním jednotlivce celou skupinu, život. Některé firmy i státní organizace zavedly v zájmu vyplnění mezer v EQ svých zaměstnanců školicí a tréninkové programy.

Například v případě společnosti American Express zaznamenali manažeři, kteří se zúčastnili EQ tréninku, nárůst obchodů o 18,1 %, zatímco ti, kteří program neabsolvovali, dosáhli navýšení jen o 16,2. Emocionální inteligence se dá zvyšovat a pro podniky mohou být aktivity zaměřené na EQ vzdělávání přínosem.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher