E-learning - účinný prostředek ke zlepšení podnikové výkonnosti

E-learning – účinný prostředek ke zlepšení podnikové výkonnosti

Nezbytnou součástí profesního i osobního života se stává školení. V této oblasti se začalo poměrně dobře dařit e-learningovým nástrojům, protože účinně splňují požadavky Nové ekonomiky. Ani ostatní způsoby výuky by se však neměly zanedbávat, protože osobní kontakt školeného se školitelem (učitelem) nic nenahradí – je základní součástí procesu učení.

E-learning není řešení samo o sobě, a proto ostatní způsoby výuky neohrozí. Z hlediska efektivity vzdělávání je nejlepší řešení takové, které kombinuje dálkové učení s klasickým učením ve třídě. Poradci a učitelé se tedy nemusí bát, že by je mohly technologie nahradit. Stoprocentní e-learningové řešení se sice dá také použít, ovšem jen v určitých tématických oblastech.

Vztah učitele a žáka se pravděpodobně přenese do virtuální roviny, ovšem stále zůstane nenahraditelný. Dobře prováděné školení se stane konkurenční výhodou. Dá se předpokládat zvýšení efektivity a podnikové výkonnosti, protože e-learning šetří čas, pomáhá sdílet znalosti mezi lidmi a žáci mohou pružněji reagovat na problémy z reálného života a řešit je.

**Datum vydání:** III/2002
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe