E-learning se stále nevyrovná jiným školícím metodám

Přestože více než polovina britských organizací v současné době využívá e-learning, jen 7 % jej řadí mezi své top tři nejefektivnější školící praktiky. Koučink řadovými manažery a firmou vyvinuté programy mají mnohem lepší skóre, přestože téměř všichni z oslovených 729 školících manažerů věří, že e-learning by byl efektivnější, pokud by se kombinoval s dalšími formami školení.

Poradce britského Institutu pro personalistu a rozvoj (CIPD) Martyn Sloman řekl serveru People Management, že i když e-learning v současné podobě přetrvá, HR by si jej měly více přivlastnit a tak dosáhnout jeho efektivnějšího zakotvení ve firmě - až příliš e-learningu bývá totiž řízeno oddělením IT.

Mark Pittaway, ředitel ve firmě Learning Light, neziskové organizaci, která se specializuje na školící technologie, urguje školitele, aby určili, čeho chtějí dosáhnout prostřednictvím e-learningu ještě před jeho implementací.

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management