Dvě manažerky v jednom balení

Sdílení pracovních úvazků je v praxi stále běžnější, na manažerských postech však zůstává spíše výjimkou. Mohou vůbec dva manažeři sdílet jedno pracovní místo? Američanky Cynthia R. Cunningham a Shelley S. Murray jsou důkazem toho, že to funguje. Šest let se dělily o místo viceprezidentky pro globální trhy v bankovní instituci Fleet . Měly dohromady jednu židli, jeden stůl, jeden počítač, jeden telefon a jednu schránku na hlasovou poštu. Měly a stále mají jeden životopis. Pro klienty a kolegy představovaly jednu osobu se silnými stránkami a nápady dvou.

V současné době již společnou práci ve Fleet Bank nezastávají, protože jejich místo bylo zrušeno v rámci převzetí společností Bank America. Zkušenosti, které díky sdílení úvazku získaly, však změnily oběma dámám pohled na práci. Nechtějí již pracovat jiným způsobem. Nové místo si hledají společně a jakmile by jedné z nich nevyhovovalo, jsou obě připraveny odejít. Zdůrazňují, že nalezly pracovní vztah, který je obohacující a osvobozující pro ně, zároveň však nabízí vyšší kvalitu i ostatním zaměstnancům a zákazníkům.

Když začal jejich příběh, pracovaly Cynthia a Shelley jako manažerky v různých odděleních banky na úvazek čítající padesát až šedesát pracovních hodin týdně. Byly úspěšné a práce je bavila, zároveň však pociťovaly, jak práci obětují svůj osobní život. Cesta ke společnému úvazku na manažerském postu byla obtížná, ale stála za to. Firmy by si měly uvědomit, že sdílení pracovních úvazků může být efektivní nejen na nižších úrovních.

-kk-

Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge