Dvakrát měř, jednou rozhoduj

Dvakrát měř, jednou rozhoduj

Zapomeňte na představu, že efektivní manažer musí mít především charisma. Efektivní manažer nemusí být charismatickým lídrem tak, jak se o tom v současné době stále hovoří. Může mít různou osobnost, postoje, hodnoty, slabá i silná místa. Může být extrovertní, ale i uzavřený, lehkovážný i kontrolující, velkorysý i šetrný. Efektivním se stává tehdy, pokud dodržuje následující postupy:

- Ptá se: „Co je třeba udělat?“
- Ptá se: „Co je správné pro firmu?“
- Vytváří akční plány.
- Přebírá odpovědnost za rozhodování.
- Je odpovědný za komunikaci.
- Soustřeďuje se spíše na možnosti než na problémy.
- Pořádá produktivní porady.
- Přemýšlí a mluví jako „my“ spíše než „já“.

První dva uvedené postupy dodávají manažerovi potřebné informace. Další čtyři pomáhají převést tyto znalosti do podoby efektivních akcí. Poslední dva zajišťují odpovědnost celé organizace. Důležité je pravidelně revidovat rozhodnutí, a to v určeném čase ještě před jejich uvedením do praxe. Týká se to zejména rozhodnutí s nejvýraznějším dopadem, jako je nábor nebo povyšování zaměstnanců. Systematická revize rozhodování podporuje produktivitu organizace tím, že pomáhá eliminovat nevýkonné jedince a zároveň slouží jako nástroj osobního rozvoje manažerů.

-kk-

**Datum vydání:** VI/2004
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge