Drby a pomluvy na pracovišti - dobré nebo špatné?

Ilustrační snímek

Drby a pomluvy jsou všudypřítomné. Šíří se ve velkých firmách i v těch malých. Všichni mají zafixováno, že drby jsou špatná věc – z tohoto pravidla však (kupodivu) existuje i několik výjimek.

Především je důležité rozlišovat pomluvy a drby tzv. „firemní“ a pomluvy osobního rázu. Firemní drby se obvykle týkají předpokládaných náborů pracovníků, propouštění, povýšení apod. Příjemce této zprávy (drbu) se tak dozví mnoho věcí ještě před oficiálním vyjádřením vedení firmy a může se podle nich zařídit. V tomto případě nám mohou drby opravdu pomoci.

Další situací, kdy může drb zaměstnanci pomoci, je když jej sám vytvoří a týká se pouze jeho samotného. Dotyčný může např. říci zaměstnavateli, že mu bylo nabídnuto místo v jiné firmě (za vyšší plat) a čeká, jak se jeho šéf zachová. S tím jsou spojena pochopitelně i některá rizika.

Něco jiného jsou však osobní pomluvy. Mezi kolegy se obvykle rozebírají charakterové vlastnosti a nectnosti druhých lidí či milostný život. Nebývají založeny na reálném základě a původce takové pomluvy obvykle chce druhému ublížit. Člověk, k němuž se zpráva dostane, by si měl uvědomit, že pokud ji rozšíří dál, může se kdykoli obrátit proti němu.

Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder