Dosahování cílů vyžaduje motivaci a trpělivost

Je v pořádku mít sny a na jejich základě si vytyčovat velké cíle. Pokud však chceme svých cílů dosáhnout, musíme pro to něco udělat, což vyžaduje motivaci. Prvním a nejdůležitějším předpokladem splnění určitého cíle je důvod a zájem jej splnit. Cesta k cíli může být obtížná, v některých aspektech i nudná, a my tudíž můžeme cítit potřebu nějak se z ní vymluvit. Právě v takových případech je nutné připomínat si původní záměr a motivaci.

Postupujte dílčími kroky

Velké a náročné cíle si rozdělujte do menších, dosažitelných částí. Dejte si závazek každý den udělat něco. Nejkritičtějších je prvních 30 dní. Jednotlivé dílčí kroky se v průběhu realizace cíle mohou měnit, proto je zapotřebí přizpůsobivost. Vždy byste si je však měli vytyčovat tak, aby pro vás nebyly příliš snadné ani příliš obtížné. 

Vytrvejte a odměňte se za pokrok

Důležitou součástí plnění cílů je zpětná vazba od okolí. Stejně zásadní je odměňovat se za pokrok. Při plánování svého pracovního rozvrhu počítejte s určitými časovými rezervami. Počítejte také s tím, že vás v určitých fázích bude plnění vašeho cíle nudit. Přesto vytrvejte. Úspěšní lidé dosahují úspěchu právě díky tomu, že nepřestanou sledovat svůj cíl, když to začne být těžké a nudné.

-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com