Domníváte se, že uspějete, jen když vaši kolegové pohoří?

Nepříznivý ekonomický výhled může zpřetrhat sociální vazby v organizacích. Lidé začnou odmítat spolupracovat. V takových časech by manažeři měli lidem naslouchat – pozorně a citlivě. Tím mohou pesimismus porazit.

Ilustrační snímek

Každý vidí své spolupracovníky jako ty, kdo jeho vlastnímu úspěchu buď napomáhají, nebo jej ohrožují. A tento postoj určuje, jak zareagujeme, když někdo bude potřebovat naši pomoc. Studie ukázaly, že ochota zaměstnanců pomáhat si je klíčová pro efektivitu jakékoli organizace.

Zmíněný postoj se mění v souvislosti s tím, jak vypadají makroekonomické výhledy. Když vypadají bledě, zaměstnanci se vůči sobě chovají hůře a přestávají být nápomocní. Během ekonomického útlumu je tedy podnikání ještě o něco těžší.

Sledování vlastních zájmů nebo panika?

Studie obchodní školy INSEAD zjistila, že chování vyznačující se neochotou pomáhat je vyvoláno nepříznivými výhledy kvůli tomu, že v takových časech stoupá tendence považovat úspěch za hru s nulovým výsledkem.

Zdůrazňování komunity a spolupráce

Soudržnost pracovního kolektivu je nejslabší právě tehdy, kdy ho firma potřebuje nejvíce. Manažeři by měli zdůrazňovat společné cíle. Co také pomáhá je, když je vaše firemní kultura už od začátku orientovaná na spolupráci a kolektivní úspěch. Jinak totiž musíte zavést nové hodnoty a také se postarat o to, aby byly důvěryhodné a přijímané.

Když si zaměstnanci uvědomují svou závislost jeden na druhém, uspoříte

Například noví zaměstnanci jsou na spolupracovnících závislí velmi. Potřebují, aby jim někdo ukázal, jak to funguje. Bez podpory se jejich křivka učení prodlužuje a firma ztrácí peníze. Někdy také musíte udělat formální změny – například zavést finanční pobídky navázané na výsledky celého konkrétního oddělení.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge