Dokáží odborníci v oboru lidských zdrojů vyvážit kariéru a osobní život?

Dokáží odborníci v oboru lidských zdrojů vyvážit kariéru a osobní život?

Jak si umí pracovníci z oddělení lidských zdrojů zorganizovat čas na práci a osobní život? Musí se potýkat se stejnými problémy, jako běžní zaměstnanci. Autorka se v článku ptá několika pracovníků různých oddělení HR na jejich zkušenosti a tipy.

Jedna z dotazovaných (matka dvojčat) je spokojená s tím, jakou flexibilitu jí její práce nabízí. Zdůrazňuje však nutnost podpory rodiny – bez pomoci manžela by se vše zkomplikovalo.

Další dotazovaný, ředitel oddělení lidských zdrojů, zase zdůrazňuje nutnost týmové práce. Mnoho pracovních úkolů, které má jako ředitel na starosti, se dá rozdělit mezi ostatní spolupracovníky. Jeho rodina také využívá služeb pomocnice v domácnosti.

Třetí dotazovaná pracuje v oddělení náboru nových pracovníků. Má dvě děti. 3 dny v týdnu chodí do práce a zbylé dva dny pracuje z domova. Tento systém jí velmi vyhovuje, musela se však smířit s nižšími příjmy, protože její produktivita práce se pochopitelně částečně snížila.

Z uvedených odpovědí vyplývá, že pracovníci oddělení lidských zdrojů si mohou dobře zorganizovat čas na práci a na rodinu, ovšem za cenu některých kompromisů.

**Datum vydání:** XI/2001
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com