Dokážete si získat zaměstnance?

Chcete-li být dlouhodobě úspěšný a zároveň získat a udržet si dobré spolupracovníky, musíte se snažit o otevřenou kulturu ve svém okruhu zodpovědnosti nebo tuto kulturu ještě více přiblížit zaměstnancům.

Popište, čeho byste chtěli v následujících třech až pěti letech dosáhnout. Společně se spolupracovníky vytvořte svoji perspektivu: vaši spolupracovníci pak budou uvažovat o své funkci v podniku z dlouhodobého hlediska. Získejte důvěru otevřeným jednáním a pravdomluvností. Pokud se vám kolega s něčím svěří, jednejte s ním jako s partnerem, a ne jako s podřízeným.

Poznejte přednosti i slabosti svých spolupracovníků a svěřujte jim především takové úlohy, ve kterých můžou využít své přednosti. Vaši spolupracovníci se tak budou v týmu přirozeným způsobem doplňovat, což vede k jejich větší spokojenosti a radosti z práce. Podporujte své kolegy a nabízejte jim další úkoly, v nichž se mohou osvědčit.

Dobří zaměstnanci se chtějí cítit důležití, chtějí přejímat zodpovědnost. Nic je neváže k podniku více, než vlastní zodpovědnost za náklady a zisk. Nebojte se kritiky ani konfliktů. Podávejte zpětnou vazbu. Zpětnou vazbou, čili pravidelných zhodnocením výkonu a chování, pomáháte spolupracovníkům zorientovat se. Zdůrazněte nejprve klady, protože právě ty jsou pro podnik důležité.
Zdroj: Vorgesetzter.de - Informace pro vedoucí pracovníky - styly řízení, motivace, koučing, řešení konfliktů a další.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vorgesetzter.de