Dobrý manažer je člověk mnoha profesí

Ilustrační snímek

Proč je stále tak těžké najít dobré manažery? Tuto otázku si nedávno položil populární autor manažerských článků na serveru Forbes.com Victor Lipman. Vysvětluje, že příčinou je náročná kombinace dovedností z různých oborů, kterou práce manažera vyžaduje. Jaké další profese by tedy dobrý manažer měl ovládat?

Psycholog

Manažer by měl rozumět svým podřízeným, vědět, co je motivuje a demotivuje. Cit pro psychologii by ho měl vést k řízení lidí tak, aby sami chtěli podávat nejlepší možné výkony.

Účetní

Manažer většinou odpovídá za dodržení určitého rozpočtu. Musí mít alespoň základní povědomí o financích a schopnost vnímat svou práci v číslech.

Kouč

Manažer by si měl uvědomovat, že práce jeho podřízených je náročná. Měl by jim pomáhat tím, že je bude inspirovat a podporovat v jejich úsilí. Koučovací přístup k řízení lidí je dnes běžnou součástí manažerské praxe.

Vymahač práva

Pouze koučování nemusí stačit, když se projekt začne vyvíjet špatným směrem. Manažer by proto měl budovat svou pozici autority a dokázat přivést zaměstnance ke kýženým výsledkům jejím prostřednictvím.

Diplomat

Manažer musí být schopen vyjít s podřízenými i nadřízenými. Chápe, že obě tyto skupiny lidí mají jiné potřeby a zájmy a snaží se je vyvážit.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com