Dobrý lídr vytváří prostředí důvěry

Ilustrační snímek

V posledních letech často čteme o tom, jak důvěra na pracovištích upadá. Jak ji obnovit? Klíčovou roli v otázce důvěry v organizacích hrají formální i neformální lídři. Ti dokáží budovat důvěru, když sami dávají svou důvěru druhým, umějí efektivně komunikovat a chovají se autenticky. Kromě těchto základních předpokladů pak lídři dokáží budovat důvěru při práci tím, že:

  1. Jsou dobří ve své práci.

  2. Mají pro svou práci nadšení a dokáží ho ukázat.

  3. Dobře vědí, co říkají a chovají se podle toho.

  4. Zajímají se o lidi kolem sebe.

  5. Pomáhají svým lidem, aby ze sebe dostali to nejlepší a dosáhli svých cílů.

  6. Poslouchají, aby se mohli učit.

  7. Vnímají události v širším kontextu a vědí, že ne vždy se může vše podařit.

  8. Svým lidem ukazují směr, nediktují detaily práce.

  9. Umějí poděkovat a děkuji veřejně.

  10. Neuvažují jen o svých úspěších, svém povýšení nebo vyšším výdělku. Hledají ve své práci hlubší smysl a umějí tento smysl ukázat i druhým.

-kk-

Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psychology Today