Dobrodružství stárnutí

S přibývajícími roky ubývá počet úkolů, které je člověk schopen zvládat. Příběhy ze života však ukazují, že právě nalezení správného místa v životě může svým způsobem zpomalit stárnutí.

Autorka této úvahy předkládá několik návrhů, jak pomoci lidem, kteří si komplikují život přehnanou starostí o svůj věk:
- pomozte jim objevit silné stránky osobnosti (fyzické, emoční, verbální, analytické atd.),
- ptejte se jich, jak své silné stránky využívají v současné životní roli,
- zvažte realisticky, které faktory trhu práce skutečně souvisí s věkem.

Životní příběh člověka přirovnává autorka k legendě o Odysseovi, který se po návratu z trojských válek opět vydává na cestu.

**Datum vydání: XII/2001**
Zdroj: CareerNetwork - portál mezinárodní neziskové organizace profesionálů pracujících s dospělými na změně jejich kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerNetwork