Dobrá řeč v prvních pěti minutách

Veřejné vystupování zaujímá přední místo v lidských obavách. Lidé se obávají být provokativní, protože je to v řadě činností nepřijatelné, při obchodní prezentaci je však naopak trocha provokativnosti zapotřebí. Článek uvádí několik tipů, jak vyprovokovat publikum hned na počátku vaší řeči.

- Dokážete si získat důvěru a zájem publika již v průběhu prvních pěti minut? Spojení s publikem je velice důležité a zároveň jednoduché. Můžete začít větou jako „Když jsem minulý týden přednášel v Londýně, dozvěděl jsem se…“ nebo „Na prezentaci, jíž jsem se účastnil minulý měsíc v Los Angeles, zazněla zajímavá otázka…“ Dáte tím najevo, že cestujete a poznáváte důležité lidi.

- Požádáte publikum, aby se aktivně zapojilo již v průběhu prvních pěti minut? Publikum je třeba udržovat v aktivním stavu, takže pokládejte otázky nebo vyzvěte k zaznamenání nějaké skutečnosti, s níž se bude v průběhu prezentace ještě pracovat.

- Naučíte je něčemu již v průběhu prvních pěti minut? Když zmíníte hned na začátku něco, co ostatní nevěděli a upoutá to jejich pozornost, zachovají pozornost až do konce.

-kk-

Zdroj: ABCNews - zpravodajský server televizní a rozhlasové společnosti American Broadcasting Company (ABC)
Zobrazit přehled článků ze zdroje ABCNews