Disciplína v plnění úkolů

Kdo by to neznal, nejprve jste celý nadšení pro plnění projektu, úkolu či záměru. Po prvním slibném začátku však elánu ubývá a nakonec úkol odevzdáte z poloviny odbytý.

Není divu, že si mnoho lidí přeje více sebedisciplíny. Avšak pro mnohé není „disciplína“ nic příjemně znějícího, neboť je asociována s vojenským výcvikem, námahou, přísností, tresty a žádnou zábavou. Je proto na čase si tento pojem znovu definovat.

Ve slovníku Duden najdete definici: „Disciplína je ovládnutí vlastní vůle, vlastních pocitů a sklonů tak, abyste něčeho dosáhli.“. Sice se v této větě také objevuje „ovládnutí“, což není nic příjemného, ale důležitější je, že cílem je „něčeho dosáhnout.“

Zajímavá je také myšlenka George MacDonalda: „Sebedisciplína má co do činění s vlastní silou.“ Příčiny chybějící sebedisciplíny jsou především nedostatečná motivace a smysl, umíněnost či vnitřní odpor.

-jh-

Zdroj: Zeit zu Leben - německý magazín o osobním rozvoji, řízení, kariéry a psychologii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Zeit zu Leben