Digitální transformace center sdílených služeb

Ilustrační snímek

V digitálním prostředí budou sdílené služby a IT spolupracovat s ostatními odděleními, aby zjistily, jak nejlépe digitálně transformovat firemní procesy. Lídři by proto právě nyní měli začít nastavovat očekávání budoucího fungování a výsledků. Digitalizace organizací zajišťujících sdílené služby může navíc pomoci objevit nové příležitosti v online službách nebo nové využití analytických modelů, které budou moci posloužit obchodnímu plánování, tvrdí poradci mezinárodní společnosti McKinsey.

Procesy a pracovní postupy

Centra sdílených služeb nyní mohou spolupracovat s IT na tom, aby specifikovaly oblasti, ve kterých se automatizace vyplatí. Některé dnes manuální pracovní postupy musejí projít transformací. Tým složený ze zástupců obou stran by měl systematicky projít všechny aktivity a procesy v back office. Potom musí být definován účel procesů z hlediska byznysu a systémové závislosti. Také musí být zhodnocena náročnost na manuální práci. Některé aktivity budou moci být zcela automatizovány, některé nebudou automatizovány naopak vůbec. Třetí kategorií jsou procesy, na které se použije hybridní postup. Ty budou automatizovány jen zčásti.

Potom se musí přijmout rozhodnutí o investicích do technologií, o architektuře systému a o provozních změnách. Mnoho center sdílených služeb využije systémy, které budou v reálném čase poskytovat detailní výkonnostní metriky pro manažery.

Potřeba nových talentů

Tradičním modelem byla pyramidová struktura (několik málo týmových vedoucích, kteří řídili velké skupiny pracovníků zadávajících a zpracovávajících data atp.) Nyní bude potřeba, aby zde byli lidi s hlubokou znalostí určitého procesu. S nimi budou spolupracovat experti na technologie a uživatelskou přívětivost systémů.

Přístup HR se také bude muset proměnit. Týmy budou muset být doplněny o odborníky v oblasti strojového učení, architektury z hlediska funkčnosti pro uživatele nebo o odborníky na sociální média.

Provoz a rozvoj

Jak se budou rozvíjet moderní technologie, centra sdílených služeb je budou muset zavádět. V digitálním světě bude rozvoj a vývoj daleko více o intenzivní spolupráci a bude muset být agilní.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company