DHL volí osobní přístup k zákazníkovi

Větší svoboda zaměstnancům v tom, jak dělají svoji práci a možnost něco udělat, i když nadřízený není zrovna v dohledu, aby dal souhlas, se objevuje jako téma akademických studií jako prostředek k udržení zanícení zaměstnanců, k vyšší produktivitě a spokojenosti lidí. Přínosné je to pro zaměstnavatele i zaměstnance - dochází k vylepšení retence a vytvoření energizujícího pracoviště, kde se dostává ke slovu osobní odpovědnost.

V roce 2005 se začala doručovatelská společnost DHL přetvářet na firmu více zaměřenou na zákazníka. Zaměstnanci od top lídrů se museli ptát, co dělají proto, aby vytvářeli pro zákazníka jedinečnou a pozitivní zkušenos,t a tak odlišili svoji firmu od rostoucí konkurence.

DHL shrnuje tento postoj individuální odpovědnosti heslem „I´m On It“ (Je to na mě). Tak se také nazývá program, který firma spustila před dvěma roky. Tato kampaň měla za cíl motivovat pracovní sílu, aby se stala samostatněji uvažující a jednající a upevňuje metodiku osobní iniciativy na jednáních a školeních.

Tato vize je podporována příklady akčních zaměstnanců. DHL publikuje epizody jednotlivých iniciativ, a tak dává ostatním nejen model, ze kterého se mohou učit, ale také tím své aktivní zaměstnance odměňuje.

Mimo jiné také proškoluje své manažery v umění projevit lidem uznání. Na seminářích jsou manažeři instruováni nejen o důležitosti odměňování dobré práce, ale také o specifických způsobech, jak tak učinit maximálně efektivně.

-av-
Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine