Desatero výroků špatného manažera

Od špatného manažera se zaměstnanci nedočkají pomoci, povzbuzení či důvěryhodných slov. Naopak od něho slýchají výroky, které je připravují o sebevědomí či dokonce zastrašují, což jim znemožňuje efektivní pracovní výkony. Přečtěte si, jaké výroky to jsou a proč byste si na ně měli při své manažerské práci dávat pozor. Desatero ukázkových výroků špatných manažerů přinesl článek na serveru businessweek.com.

Pokud tuto práci nechcete, najdu si někoho jiného.“

Dobrý manažer nebere výsledky svých podřízených jako samozřejmost a dokáže jim dát najevo, že jejich přispění má hodnotu. Nezdůrazňuje, že jejich práci může dělat kdokoli jiný.

Neplatím vás za přemýšlení.“

Dobrý manažer umí vyslechnout nápady druhých, i když pro ně zrovna nebude uplatnění v praxi. Nebojí se přiznat, že něco nevymyslel sám.

Nechci vás vidět na eBay, Facebooku apod.“

Dobrý manažer dnes chápe, že výkony znalostních pracovníků nelze měřit pracovní dobou. Dopřejte jim krátké duševní přestávky.

Vezmu to do úvahy (později).“

Dobrý manažer nepoužívá slovní obraty, jimiž dává jasně najevo, že jej návrhy druhých nezajímají a už se k nim nikdy nebude vracet.

Kdo vám dal povolení toto udělat?“

Dobrý manažer není posedlý hierarchií.

Všechno odložte a začněte okamžitě dělat, co vám teď říkám.“

Dobrý manažer používá této věty pouze v případě skutečně akutní krize, rozhodně ne každý den.

Nechoďte za mnou s problémy, ale s řešeními.“

Dobrý manažer neříká tuto větu, když ve skutečnosti myslí: „Neříkejte mi nic, co nechci slyšet, a poraďte si sami.“

To je váš osobní problém.“

Dobrý manažer si všímá, jak se jeho lidé k sobě chovají a nenechává konflikty bez povšimnutí.

Mám pro vás určitou zpětnou vazbu – a všichni ostatní to vidí stejně jako já.“

Dobrý manažer nezdůrazňuje jen špatné hodnocení a neopírá se o „názor všech“. O problémech hovoří průběžně a přímo.

V dnešní době můžete být rádi, že vůbec máte práci.“

Dobrý manažer ví, že lidé žijící ve strachu nevidí potenciál v sobě ani v druhých.

-kk-

Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek