Desatero úspěšného řízení změn

1. Najděte lídra změny

Jasně definujte, kdo bude odpovědný za provedení chystané změny. Výběr a podpora této osoby je nejdůležitější součástí úspěšného plánu změny.

2. Předvídejte, kde narazíte na odpor

Projektový tým, který bude realizovat změnu (nový proces, technologickou nebo organizační strukturu), by měl předem zvážit vliv změny na cílové publikum a předvídat místa, kde narazí na odpor.

3. Vytvořte koalici lídrů

Lídři změn většinou pomáhají jiným lídrům se zaváděním změn. Důležité je proto spolupracovat.

4. Zjistěte, kdo a jak bude zasažen změnou

Ujasněte si, jak budou vaší změnou ovlivněni jednotliví lidé, jejich role a každodenní práce ve firmě. Jděte mezi ně a mluvte s nimi. Zaměřte se na přímý i nepřímý vliv změny.

5. Zjistěte, kdo nebo co vám stojí v cestě

Ujasněte si, kdo je pro chystanou změnu, kdo je proti a kdo nemá jasný názor. Ti, kteří vás podporují, vám pomohou najít pozitivní stránky změny, které si nemusíte na první pohled uvědomit, a získat ostatní.

6. Upravte plán realizace změny podle zjištěných skutečností

Nebuďte rigidní. Zatímco cíl změny je dán, cesta k ní může být různá. Lídry změn aby měl vycházet nejen z teoretického plánu, ale také z toho, co zjistí v praxi.

7. Určete si, jak poznáte, že změna probíhá

Předem si určete měřítka, jejichž pomocí budete sledovat úspěšnost realizace změny. Popište očekávané procesy a chování.

8. Veřejně informujte o tom, jak změna probíhá

Sdílejte informace o tom, jak se vám se změnou daří. Pozitivní informace vám hodně pomohou uvnitř vašeho projektového týmu i u koncových uživatelů změny.

9. Zamyslete se, co daná změna znamená pro vás osobně

Přemýšlejte o tom, jak chystaná změna ovlivní váš život a život lidí kolem vás, co přinese vaší kariéře. Emoční zapojení vám pomůže v náročných dobách.

10. Rozvíjejte své dovednosti v oblasti řízení změn

Jako u každé dovednosti je i zde zapotřebí učit se praxí. Aktivně proto vyhledávejte možnosti, jak se zdokonalovat.

-kk-

Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com