Desatero spolehlivé demotivace týmu

Chcete vědět, jak motivovat své zaměstnance? Zeptejte se jich. Neubíjejte jejich přirozenou motivaci, naopak se ji snažte využít. Začít můžete tím, že se ujistíte o tom, že je svým vlastním chováním nedemotivujete. Na deset varovných signálů upozornil server About.com.

Zacházíte se zaměstnanci jako s dětmi

Vaši lidé jsou dospělí a svéprávní. Nediktujte jim, jak mají dělat každou maličkost a nestůjte jim stále za zády.

Vytváříte pravidla pro všechny na základě chování jen několika jedinců

Firma potřebuje obecná právní a etická pravidla. Potřebuje také pravidla efektivního výkonu pracovních úkolů, nikoli však pro řešení každého dílčího problému.

Soustředíte se na chyby, i když jsou ve srovnání s úspěchy malicherné

Neustálé zdůrazňování chyb podrývá sebedůvěru zaměstnanců a vede k dalším chybám.

Zavádíte nespravedlivé postupy

Zaměstnanci velmi rychle odhalí, když nebudete uplatňovat stejná pravidla, očekávání a tresty vůči všem.

Neakceptujete nápady a iniciativy svých lidí

Ne každý nápad je dobrý. Možnost přicházet s novými nápady však výrazně zvyšuje motivaci týmu, i když mnohé nápady zůstanou jen vyslyšeny.

Slibujete zaměstnancům odpovědnost, ale necháváte si právo veta i pro ta nejmenší rozhodnutí

Neplnění slibů patří k základním manažerským selháním. Zaměstnanci si velmi rychle všimnou, že to, co říkáte a to, co děláte, není totéž.

Na poradách, při koučování či v rámci hodnocení výkonnosti mluvíte hlavně vy

Pracovní prostředí, v němž chybí možnost mluvit, vede k rychlé a spolehlivé demotivaci.

Nezachováváte důvěrnost informací, které vám zaměstnanci sdělí

Ztracená důvěra, která je základním předpokladem udržení motivace zaměstnanců, se velmi těžko získává zpět.

Měříte úspěšnost takových aspektů práce, které vaši lidé nemohou ovlivnit

Dobře zvažujte příčiny špatných pracovních výsledků a netrestejte za něco, co nebylo možné ovlivnit.

Stanovujete nedosažitelné cíle a trestáte za nesplnění

Cíle byste neměli určovat bez zpětné vazby a komunikace s lidmi, kteří je budou plnit.

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR